Subdossier Details
 1. IM-MV
  IM-MV 20-018_000
  LUMC
  Ontwerpbesluit genomen
 1. Plasmodium falciparum ; mug
 1. Exposure of human test subjects to live genetically attenuated PfDmei2 (LA-GAP) malaria parasites
  PfΔmei2, LA-GAP (Late-Arrested Genetically Attenuated Parasite)
  Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Documenten
aanvraag Aanvraag openbaar (ZIP / 9420KB)
aanvraag Aanvullende informatie openbaar VGM_UIT3529/GvW (PDF / 515KB)
aanvraag Aanvullende informatie openbaar (PDF / 3456KB)
ontwerpbesluit G2- Ontwerpbeschikking -IM- IM-MV 20-018_000.ob.1 (PDF / 522KB)
overig G2- Kennisgevingstekst -IM- IM-MV 20-018_000.pub.1 (PDF / 271KB)
overig Overige inkomende post openbaar VGM_UIT20/3496/MP (PDF / 244KB)
overig Overige inkomende post openbaar (ZIP / 3504KB)